Plakat DKF Marcello Nieme na żywo

XV Kuchnia Społeczna
Trójmiasto

Plakat dla XV Kuchnia Społecznej Trójmiasto „Pasta z Chwasta”.