ehouses.pl

Filmy z aktor(k)ami z którymi
chcielibyście pójść do łóżka

Plakat dla DKF Marcello do przeglądu filmów z aktor(k)ami z którymi chcielibyście pójść do łóżka. Tak to widzimy. Poza plakatem zaprojektowaliśmy program przeglądu i wejściówki.

Autor:
Łukasz Kaczmarek, Aleksandra Szewczuk