ehouses.pl

Plakat dla Łowcy Słów

Namalowaliśmy plakat na Wieczór Opowieści w wykonaniu Łowców Słów, czyli Elżbiety Stanilewicz, Groszka Stanilewicz oraz Moniki Gajdzińskiej – grupy trójmiejskich aktorów prezentujących publiczności tradycyjne praktyki opowiadania, jak i sztukę współczesnych miejskich gawędziarzy.

Autor:
Łukasz Kaczmarek, Aleksandra Szewczuk