Zrób to sam 2.0

Projekt logotypu do projektu Zrób to Sam 2.0 dla Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku.
Do logotypu zaprojektowana została strona internetowa oraz materiały promocyjne.
www.zrobtosam.medialab.ikm.gda.pl

Autor:
Łukasz Kaczmarek